Завершено ліквідацію могильника РАВ "Вакуленчук" у Житомирській області

Проект Трастового Фонду НАТО із захоронення радіоактивних джерел в Україні “Ліквідація могильника радіоактивних відходів, які зберігаються на об’єкті “Вакуленчук” Державної прикордонної служби України (смт. Вакуленчук Житомирської області)

У різних регіонах України існують об’єкти, на території яких у період між 1960 і 1990 роками Збройними Силами колишнього СРСР у спеціалізованих сховищах (могильниках), були захороненні радіоактивні відходи, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР.

Україна попросила про допомогу у ліквідації радіоактивних відходів, розташованих на об’єкті “Вакуленчук” Державної прикордонної служби України (смт. Вакуленчук Житомирської обл.) для ліквідації їх негативного впливу на навколишнє середовище та населення, і приведення території об’єкту до екологічно безпечного стану.

НАТО разом з Україною започаткували проект по захороненню таких відходів. Цей проект є допомогою Україні. Проект передбачав виконання робіт трьома етапами (попереднє обстеження, вилучення радіоактивних відходів та елементів сховища, рекультивація території) на протязі одного року. Реалізацію проекту розпочато 1 січня 2016 року та завершено, відповідно до визначених термінів, до 31 грудня 2016 року.

Зазначений проект реалізовувався в рамках Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки і постачання (ОНПП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні, яка була підписана 8 лютого 2013 року та ратифікована Верховною Радою України 17 червня 2015 року (Закон України № 526-VIII від 17.06.2015).

Провідною країною в цьому проекті є Федеративна Республіка Німеччина. NSPA є Виконавчою агенцією та відповідає за всі аспекти управління проектом до його завершення, відповідно до політики Трастового фонду НАТО.

Координатором та бенефіціаром з боку України в частині супроводу робіт з поводження з радіоактивними відходами є Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Етапи реалізації проекту

 • Радіаційне обстеження об’єкту, вивчення історичної інформації майданчика з проведенням радіологічних і екологічних досліджень.
 • Підготовка технічного рішення, попередня обробка відходів, вилучення радіоактивних відходів, кондиціонування, пакування у відповідні контейнери та транспортування до місць захоронення.
 • Рекультивація території об’єкту, відновлення території до свого первинного стану.

 

Стан реалізації проекту

В листопаді 2015 року були завершені необхідні процедури і отримано дозвіл на реалізацію проекту. Потенційні виконавці, зареєстровані на сайті НАТО/NSPA, отримали інформацію для підготовки до участі у міжнародному конкурсі.

За попередніми результатами досліджень було виявлено наявність гамма-, бета-, альфа- та нейтронного випромінювання та радіоактивних відходів, які містять джерела кобальту (60Co), цезію (137Cs), стронцію (90Sr) і плутонію (239 Pu) та джерела випромінювання з швидкими нейтронами. Потужність дози досягала до 2500 мР/год. Точні габарити відходів, а також точна інженерна конструкція могильника були невідомі. Крім того, існував ризик витоку цих джерел за межі захоронення, у довкілля.

Протягом лютого - травня 2016 року було успішно проведено роботи етапу 1 (обстеження та радіологічні дослідження) Державним спеціалізованим підприємством "Київський Державний Міжрегіональний спецкомбінат" та сформовано карту радіаційного забруднення.

За результатами міжнародного конкурсу (NSPA, Люксембург) 27 червня 2016 року підписаний контракт з Виконавцем - ТОВ «НТ-ІНЖИНІРИНГ» на виконання 2-го і 3-го етапів робіт. Протягом липня 2016 року, Виконавцем розроблено Технічне рішення для виконання робіт за Проектом, яке було погоджено з Держатомрегулювання України. ТОВ «НТ-ІНЖИНІРИНГ» отримало ліцензію Держатомрегулювання України на право провадження діяльності з переробки та вилучення РАВ із сховища «Вакуленчук».

У період з 1 вересня по 31 грудня 2016 року ТОВ «НТ-ІНЖИНІРИНГ» успішно виконало всі роботи згідно Технічного рішення, а саме:

 • додаткове обстеження, підготовка майданчика та повна мобілізація з розгортанням на місці спеціалізованої техніки та обладнання для виконання робіт;
 • вилучення твердих РАВ зi сховища, їх кондиціонування, контейнеризація та транспортування до місць захоронення;
 • вилучення рідких РАВ та їх переробка у тверді РАВ, для їх подальшого транспортування та захоронення;
 • вилучення, фрагментація та транспортування тіла сховища та прилеглого ґрунту до місць захоронення;
 • повна рекультивація території.

ТОВ «НТ-ІНЖИНІРИНГ» виконало Проект відповідно до вимог чинних державних та міжнародних стандартів і правил.

За результатами робіт отримано позитивне заключення контролюючих органів державної влади.

На сьогодні, радіаційний фон рекультивованої території відповідає визначеним безпечним нормам. Отриманий досвід планується використати у подальшому під час реалізації наступних проектів з ліквідації могильників “історичних” відходів.

Результати реалізації проекту

 • Надано допомогу Україні країнами-членами НАТО у вирішенні проблеми зберігання та ліквідації історичного сховища радіоактивних відходів;
 • Повністю реабілітовано територію, на якій зберігались небезпечні радіоактивні відходи;
 • Поліпшено стан радіаційної безпеки та усунена загроза незаконного розповсюдження та використання цих радіоактивних відходів, знижено рівень соціальної і психологічної напруженості в регіоні, а також ліквідовано негативний вплив радіоактивних відходів на навколишнє природне середовище та безпеку населення;
 • Напрацьовано ключовий досвід реалізації проектів по ліквідації могильників «історичних» відходів та інших подібних місць неконтрольованого зберігання радіоактивних відходів на території України.

 

За посиланнями нижче ви можете подивитися відеосюжети про закінчення проекту ...