Корпоративне управління

Система корпоративного управління «НТ-Інжиніринг» заснована на кращих світових практиках і забезпечує належний захист прав інвесторів, надійні механізми керування та контролю, відкритість та прозорість у своїй діяльності.

«НТ-Інжиніринг» постійно забезпечує відповідність корпоративного управління вимогам чинного законодавства України та враховує зміни, які відбуваються.

Належне корпоративне управління допомагає збільшити вартість компанії шляхом підвищення його конкурентоспроможності, ефективності та максимально якісного зростання.

У компанії діє трирівнева структура корпоративного управління:

  • Загальні збори Учасників компанії;
  • Наглядова рада компанії;
  • Виконавчий орган — Директор компанії.

Стратегічне керівництво діяльністю компанії, контроль за діяльністю виконавчого органа та захист прав учасників компанії здійснює Наглядова рада, а операційне управління поточною діяльністю забезпечує виконавчий орган — Директор компанії.