Про компанію

«НТ-Інжиніринг» заснована у 2010 році та об’єднує інженерів з успішним досвідом і високим рівнем кваліфікації.

«НТ-Інжиніринг» пропонує рішення в галузі ядерної та радіаційної безпеки, а також поводження з радіоактивними й небезпечними відходами.

«НТ-Інжиніринг» володіє ліцензіями Державної інспекції ядерного регулювання України на право провадження діяльності з переробки радіоактивних відходів, перевезення радіоактивних матеріалів, а також використанням джерел іонізуючого випромінювання.

«НТ-Інжиніринг» здійснює комплексний аналіз безпеки об’єктів атомної енергетики та інфраструктури зі зберігання й захоронення радіоактивних відходів, зокрема із застосування ризик-інформованих підходів.

«НТ-Інжиніринг» має унікальний успішний досвід реалізації проєктів із ліквідації історичних сховищ радіоактивних відходів, включно з переробкою, перевезенням радіоактивних відходів, а також відновленням забрудненої території до стану «зеленої галявини».

До перспективних напрямків діяльності «НТ-Інжиніринг» належать роботи зі зняття з експлуатації ядерних об’єктів, а також просування нових технологій у створені й будівництві ядерних реакторів, а саме малих модульних реакторів (ММР).

Система управління підприємства сертифікована за стандартами ISO 9001 (управління якістю), ISO 14001 (екологічне управління якістю), BS OHSAS 18001 (управління безпекою праці).

Також «НТ-Інжиніринг» володіє ліцензією №3-Л від 18 січня 2018 року Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) на будівництво об’єктів ІV та V (найвищої) категорії складності. До V категорії входять зокрема ядерні об’єкти та інфраструктурні об’єкти поводження з РАВ.

Компанія спеціалізується на виконанні проєктів на основі EPC-контрактів.

Рішенням № РШ-П.0.21.050-18 ТОВ «НТ-Інжиніринг» затверджено постачальником ДП «НАЕК «Енергоатом»».

ТОВ «НТ-Інжиніринг» отримано спеціальний дозвіл Державного Агентства з управління зоною відчуження від 18 травня 2020 року №001547 на право провадження діяльності на території зони відчуження.

До афілійованих організацій компанії «НТ-Інжиніринг» належать «Чорнобильський інститут досліджень і розвитку» та «Інститут інновацій ядерної енергетики». Така організація групи «НТ-Інжиніринг» дає змогу досягати синергії між реалізацією окремих проєктів і науково-практичною діяльністю в галузі ядерної енергетики та поводження з радіоактивними відходами.

Дочірня компанія «НТ-Інжиніринг» — «НТ-Експлорейшин» володіє ліцензією Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження діяльності з поводження з небезпечними відходами.