Аналіз безпеки ядерних установок

Виконання вимог безпеки є ключовим і пріоритетним принципом у роботі ядерних установок (ЯУ). Основним завданням безпеки є захист персоналу, населення і навколишнього природного середовища від неприпустимого радіаційного впливу на всіх етапах життєвого циклу ЯУ. Досягти цього можна шляхом мінімізації радіаційного впливу при нормальній експлуатації та аваріях, а також зменшення імовірності виникнення будь-яких аварій на ядерних установках.

Виконання повного спектру аналізів безпеки ЯУ є вкрай важливим для забезпечення радіаційної та техногенної безпеки.

Саме тому, значна увага у діяльності НТ-Інжиніринг приділяється аналізу безпеки, пов’язаного з введенням в експлуатацію, експлуатацією, продовженням експлуатації та проведення різноманітних модернізацій ЯУ, в тому числі і атомних електричних станцій (АЕС).

Послуги, що надає НТ-Інжиніринг, дозволяють обґрунтувати та підвищити рівень безпеки, збільшити ефективність енергетичної галузі та підтвердити можливість подальшої безпечної експлуатації ЯУ та енергоблоків АЕС.

НТ-Інжиніринг здійснює аналітичні дослідження безпеки ЯУ, в тому числі, з використанням імовірнісних підходів оцінки ризику.

Компанія виконує роботи з підвищення ефективності роботи ЯУ на потужності без зниження досягнутого рівня безпеки, з використанням ризик-інформованого підходу для оптимізації технічних обслуговувань та ремонтів.

Всі роботи виконує персонал, досвід та компетенція якого відповідає найвищим критеріям у галузі, а наявне технічне оснащення та ліцензоване програмне забезпечення дозволяє виконувати завдання на найвищому рівні з дотриманням усіх стандартів якості.

Персонал компанії проходить постійні тренінги та навчання для освоєння та впровадження нових сучасних методик оцінки ризику.

 

Приклади реалізованих проєктів «НТ-Інжиніринг» в сфері аналізу безпеки ядерних установок