Ремедіація забруднених територій

Реабілітація територій, які зазнали радіоактивного та хімічного забруднення, є одним із найважливіших завдань у галузі поводження з радіоактивними та хімічними відходами.

Компанія «НТ-Інжиніринг» надає послуги з реабілітації радіоактивно забруднених територій у межах ліцензії на право провадження діяльності з переробки радіоактивних відходів, а дочірня компанія «НТ-Експлорейшен» здійснює роботи з очищення території від забруднення хімічними речовинами в межах ліцензії на поводження з небезпечними відходами.

Один із напрямків реабілітації радіоактивно-забруднених територій є ліквідація «історичних» сховищ радіоактивних відходів військового походження. Роботи зазвичай починаються зі збирання, обробки та всебічного аналізу даних обстеження сховища та прилеглих до нього територій. Обстеження охоплює широкий спектр різних досліджень, зокрема вивчення історичних даних, які збереглися, радіаційне та хімічне обстеження, інтерв’ювання колишніх співробітників тощо. За результатами аналізу даних обстеження обираються найбільш оптимальні методи, технології та послідовність робіт із реабілітації радіоактивно забруднених територій. 

Спеціалісти компанії «НТ-Інжиніринг» розробляють технічні рішення щодо вилучення й переробки радіоактивних відходів, подальшої реабілітації радіоактивно та хімічно-забруднених територій із застосуванням найкращих технологій. Зокрема, у технічних рішеннях щодо реабілітації забруднених територій наводиться комплекс заходів із видалення забрудненого ґрунту, створення на місці порушень продуктивних і раціонально організованих елементів культурних антропогенних ландшафтів, поліпшення умов навколишнього середовища.

Проєкт із реабілітації забруднених територій після виконання всіх робіт вважається завершеним тільки після проходження незалежної верифікації, яка має підтвердити відповідність досягнутих рівнів критеріям реабілітації.

Компанія «НТ-Інжиніринг» самостійно виконує всі роботи з реабілітації забруднених територій.

Компанія «НТ-Інжиніринг» має унікальний для України досвід відновлення радіоактивно- забруднених територій до рівня «зеленої галявини».

 

Приклади реалізованих проєктів «НТ-Інжиніринг» у галузі реабілітації територій