Радіаційна безпека

Виклики радіаційної небезпеки, що існують сьогодні, вимагають залучення енергійних, кваліфікованих і відповідальних фахівців, спрямованих на комплексні рішення проблем захисту людини та довкілля. Саме таку команду фахівців сформувала «НТ-Інжиніринг».

«НТ-Інжиніринг» пропонує послуги з радіаційної безпеки в галузі поводження з радіоактивними відходами (РАВ) та використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).

В «НТ-Інжиніринг» для мінімізації негативного впливу іонізуючого випромінювання застосовуються класичні принципи радіаційного захисту:

  • виправданість;
  • оптимізація (принцип ALARA);
  • неперевищення.

Визначення ефективності потрібних заходів і захисних дій із радіаційного захисту виконуються за результатами аналізу радіаційних умов у місцях проведення робіт і попередніх оцінок доз опромінення персоналу. Водночас ураховують такі методи радіаційного захисту персоналу:

  • зниження випромінювання від джерела іонізуючого випромінювання;
  • ізоляція джерела іонізуючого випромінювання;
  • скорочення часу, проведеного персоналом у полі іонізуючого випромінювання;
  • максимальне збільшення відстані від місця проведення робіт до ДІВ;
  • використання засобів радіаційного захисту та ЗІЗ;
  • оптимізація трудовитрат.

Розробка проєктних, технологічних і конструктивних рішень із радіаційного захисту, виконання аналізів безпеки та оцінок впливу на довкілля радіаційно-небезпечних об’єктів — усі ці роботи наша компанія виконує з дотриманням найвищих стандартів якості.

У компанії створена служба відомчого нагляду, основна мета якої — забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів із ядерної та радіаційної безпеки, а також умов чинних ліцензій.

Завдяки консервативному підходу в разі реалізації заходів із радіаційного захисту персоналу в «НТ-Інжиніринг» відсутні випадки перевищення контрольних рівнів доз опромінення персоналу, який виконує радіаційно-небезпечні роботи.

 

Приклади реалізованих проєктів «НТ-Інжиніринг» у галузі радіаційної безпеки