Дотримання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки при реалізації проектів з ліквідації сховищ РАВ

Відповідно до вимог чинного законодавства України будь-яка діяльність з поводження з РАВ, в тому числі з ліквідації сховищ РАВ, має здійснюватися з дотриманням норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки.

На початковому етапі реалізація проектів з ліквідації сховищ РАВ передбачає розробку документів, в яких обґрунтовується ядерна та радіаційна безпека. До таких документів належать зокрема:

  • Технічні рішення з вилучення та поводження з РАВ;
  • Звіти з аналізу безпеки з переробки, транспортування та зберігання РАВ;
  • Технологічні регламенти установок з переробки РАВ;
  • Програми радіаційно-дозиметричного контролю;
  • Контрольні рівні радіаційної безпеки, тощо.

Відповідні документи в обов’язковому порядку проходять державну експертизу на відповідність чинним нормам ЯРБ та кращому міжнародному досвіду. На основі позитивного висновку такої експертизи Держатомрегулювання України погоджує діяльність з поводження з РАВ, в тому числі з ліквідації сховищ РАВ.

Окремі документи, що стосуються питань санітарного нагляду також погоджуються територіальними органами Держпродспожслужби України.

На етапі виконання основних робіт з вилучення РАВ зі сховища та подальшої обробки, характеризації, кондиціонування та транспортування до ліцензованого сховища для зберігання та/або захоронення РАВ, з дотриманням всіх норм та вимог здійснюється комплекс  практичних заходів, який, серед іншого передбачає:

  • недопущення до робіт персоналу, який не пройшов екзамени на знання норм та правил з ЯРБ, має медичні протипоказання, молодше 18 років;
  • проведення інструктажів з ядерної та радіаційної безпеки перед початком робіт;
  • обов’язковий радіаційно-дозиметричний супровід радіаційно-небезпечних робіт;
  • ведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу;
  • використання засобів індивідуального захисту відповідно до характеру та рівня небезпеки для персоналу.

Відповідно до вимог чинного законодавства, роботи з ліквідації сховища РАВ вважаються завершеними після повного звільнення території від РАВ, відновлення її до стану, який був їй притаманний до впливу фактору радіоактивного забруднення та проведення незалежної верифікації, яка має підтвердити відсутність будь-якого залишкового радіоактивного забруднення території.