Виконавча дирекція

В «НТ-Інжиніринг» діє одноособовий виконавчий орган — Директор, який здійснює керування поточною діяльністю компанії. Директор обирається Загальними зборами Учасників компанії, підзвітний їм і Наглядовій раді та організує виконання їхніх рішень. Директором «НТ-Інжиніринг» із 2016 року є Ростислав Марайкін.

З метою підвищення загальної ефективності компанії та формування якісної системи керування напрямками за рішенням Загальних зборів Учасників створена Виконавча дирекція компанії, яку за посадою очолює Директор компанії, у такому складі:

  • Директор компанії Ростислав Марайкін;
  • Технічний керівник портфелю проєктів Деніс Тимофєєв;
  • Заступник Директора з відомчого нагляду Аркадій Усков;
  • Заступник Директора з питань ядерної та радіаційної безпеки Людмила Богдан;
  • Керівник напрямку «Аналіз безпеки ядерних установок» Микола Глущенко.
Ростислав Марайкін
Директор «НТ-Інжиніринг»

В енергетичній галузі понад 18 років.

Обіймає посаду члена правління Біоенергетичної Асоціації України.

Працює регіональним координатором CTI PFAN в СНД і Центральній Азії.

Працював генеральним директором ЕРС(М) холдингу «СTS Group».

Очолював проектну групу Національного проекту «Енергія біомаси» у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України.

Відповідає у компанії за операційне управління і є директором компанії.

Гірничий інженер - збагачувальник.

Закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю «збагачення корисних копалин».

Закінчив Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) за програмою PMD «фінанси та облік», програму IPMA «Методологія управління проектами».

Денис Тимофєєв
Технічний директор "НТ-Інжиніринг"

Досвід роботи у сфері промислового інжинірингу більше 13 років, з них понад 5 років в секторі відновлюваної енергетики.

Обіймав інженерно-технологічні посади в одній з найуспішніших інжинірингових компаній України ЗАТ «Сєверодонецький ОРГХІМ»

В подальшому пройшов шлях від керівника проекту до топ-менеджера в Групі компаній «Комплексні технологічні системи».

Очолював комерційний департамент інжинірингово-будівельної групи «Максимус».

Виконує функції експерту Біоенергетичної Асоціації України

Закінчив хімічний факультет Сєверодонецького технологічного інституту (СТІ Східноукраїнського Національного університету ім.В.Даля) за спеціальністю інженера-еколога, потім вдосконалював теоретичну базу в очній аспірантурі за спеціальністю «хімічна технологія неорганічних речовин».

Аркадій Усков
Заступник директора з відомчого нагляду

В енергетичній галузі більше 30 років.

Працював на керівних інженерних посадах на Чорнобильській АЕС під час її експлуатації. Приймав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків.

Обіймав керівні посади в органах державного нагляду та ядерного регулювання України.

Працював начальником відділу радіаційної безпеки і проблем Чорнобильської АЕС в Раді національної безпеки і оборони України.

Обіймав посаду першого заступника голови Державного комітету ядерного регулювання.

Очолював Київський державний міжобласний спеціалізований комбінат.

Працював радником голови Державного агентства з управління зоною відчуження.

Закінчив Ленінградський політехнічний інститут за спеціальністю «інженер-енергетик».

Державні та відомчі нагороди:

Орден "Дружби народів"
Орден "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів
Відзнака МНС «За відвагу у надзвичайній ситуації» ІІ ступеня

Людмила Богдан
Начальник департаменту ядерної та радіаційної безпеки

Більше 30 років в енергетичній галузі.

Біля 20 років займалась науковою діяльністю за напрямком «радіаційна хімія». В перші роки після Чорнобильської аварії керувала лабораторією радіохімії.

З 1992 року біля 10 років працювала в органах державного нагляду та ядерного регулювання України, де обіймала керівні посади. Займалась напрямками щодо поводження з радіоактивними відходами та ДІВ, зняття з експлуатації АЕС та перетворення  ЧАЕС у екологічно безпечний об’єкт. Під її керівництвом була підготована та видана перша в Україні ліцензія на поводження з радіоактивними відходами.  Працювала в комітетах МАГАТЕ щодо розробки нормативних документів.

З 2000 року біля 20 років працювала в енергетичній галузі. Керувала розробкою документів, які обґрунтовують безпеку, в тому числі звітів з аналізу безпеки 4-го блоку ЧАЕС, Нового безпечного конфайменту, сухого сховища для зберігання відпрацьованого палива ЧАЕС та ін.

Закінчила фізичний факультет Національного університету імені Т.Шевченка за спеціальністю «фізик», отримала ступінь PhD за спеціальністю «фізична хімія».

Микола Глущенко
Начальник відділу аналітичних досліджень безпеки ядерних установок

В енергетичній галузі більше 25 років

Має 5-річний практичний досвід виконання пусконалагоджувальних робіт після проведення монтажу обладнання енергетичних установок, в тому числі АЕС

Більше 20 років займається аналітичними дослідженнями безпеки АЕС України з реакторами ВВЕР

Має низку міжнародних сертифікатів в галузі безпеки АЕС

Працював на керівних інженерних посадах  з реалізації проектів з розробки ймовірнісних аналізів безпеки АЕС (включаючи аналізи зовнішніх та внутрішніх екстремальних впливів),оцінки безпеки та періодичної переоцінки безпеки АЕС, впровадження ризик- інформованих підходів при експлуатації АЕС.

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Атомні електричні станції та установки»