Діяльність

Основними напрямками діяльності НТ-Інжиніринг є поводження з радіоактивними відходами, інжиніринг у галузі атомної енергетики, а також питання ядерної та радіаційної безпеки.

В напрямку поводження з радіоактивними відходами НТ-Інжиніринг є однією з провідних приватних компаній в Україні.

В напрямку інжинірингу у галузі атомної енергетики НТ-Інжиніринг фокусується на інноваційних технологіях, які дозволяють підвищити ефективність роботи ядерних генеруючих потужностей, забезпечуючи  високий рівень їхньої безпеки.

Ключовим принципом роботи є підготовка та реалізація комплексних технічних та технологічних рішень, які дозволяють максимально враховувати потреби замовників.

Ефективність діяльності НТ-Інжиніринг забезпечується також наявністю в складі її афілійованих організацій двох дослідницьких інститутів - «Чорнобильського інституту досліджень і розвитку» та «Інститут інновацій ядерної енергетики», які займаються науково-дослідницькою та науково-практичною діяльністю у відповідних сферах.

Крім того, дочірня компанія «НТ-Експлорейшин» надає повний спектр послуг із поводження з небезпечними відходами, від виявлення та обстеження місць накопичення небезпечних речовин, до їх вилучення, транспортування і знешкодження.