Поводження з радіоактивними відходами

Радіоактивні відходи — матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, установлені чинними нормами, за умови, що використання цих об’єктів і субстанцій не передбачається.

Одним з основних принципів державної політики України в галузі поводження з радіоактивними відходами є пріоритетність захисту життя та здоров’я персоналу, населення та довкілля від впливу радіоактивних відходів.

Для захисту людини та довкілля від негативного впливу РАВ потрібно організувати їх безпечне вилучення або збирання, переробку й ізоляцію (захоронення). Такі операції виконують спеціалізовані підприємства, які зобов’язані мати ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності.

Відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у галузі використання ядерної енергії», ТОВ «НТ-Інжиніринг» отримало ліцензії, які надають право здійснювати переробку радіоактивних відходів та перевезення радіоактивних матеріалів, а також ліцензію на використання джерел іонізувального випромінювання.

Розробка та реалізація комплексних рішень у галузі поводження з радіоактивними відходами є одним з основних видів діяльності «НТ-Інжиніринг».

Наша компанія надає такі послуги в галузі поводження з радіоактивними відходами:

  • проєктування, розробка та узгодження з регулювальними органами технічних рішень щодо порядку поводження з радіоактивними відходами;
  • вилучення та/або збір радіоактивних відходів з об’єктів і територій, які передбачено звільнити від РАВ;
  • виконання повного комплексу робіт із підготовки радіоактивних відходів до перевезення, включно із забезпеченням потрібними контейнерним парком;
  • перевезення радіоактивних матеріалів до пунктів зберігання/захоронення;
  • повне відновлення ділянок після вилучення чи збору радіоактивних матеріалів до рівнів, визначених вимогами нормативних документів.

Для перевезення радіоактивних матеріалів ТОВ «НТ-Інжиніринг» має в наявності спеціальний автомобільний транспорт і спеціалізовані контейнери для перевезення/зберігання РАВ.

Під час виконання всіх видів робіт забезпечено радіометричний і дозиметричний супровід.

Реалізуючи комплексні рішення в галузі поводження з радіоактивними відходами, наша компанія забезпечує неухильне дотримання встановленого рівня безпеки протягом усього виробничого процесу, а також дотримання в повному обсязі всіх нормативних вимог у галузі ядерної та радіаційної безпеки.

 

Приклади реалізованих проєктів «НТ-Інжиніринг» у галузі поводження з радіоактивними відходами