Підготовка Звіту про оцінку впливу на довкілля промислового майданчика ВП «Рівненська АЕС»

У межах гармонізації законодавства України відповідно до нормативів Європейського Союзу в Україні прийнято новий Закон «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, який передбачає процедури оцінки впливу практичної діяльності на довкілля відповідно до принципів, ухвалених у розвинених країнах ЄС. Серед об’єктів атомної енергетики Рівненська АЕС стала першим об’єктом, оцінка впливу на довкілля якого виконувалася за цією процедурою.

ТОВ «НТ-Інжиніринг» було вибрано виконавцем робіт із підготовки Звіту з оцінки впливу на довкілля за результатами відкритого тендера в системі державних закупівель України «ПроЗорро». Розробка матеріалів оцінки впливу на довкілля була потрібна для оцінки впливу на довкілля в разі експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС за результатами виконання природоохоронних заходів, багаторічних результатів моніторингу об’єктів довкілля та порівняння стану довкілля навколо АЕС до початку експлуатації та під час експлуатації енергоблоків і прогнозу очікуваних рівнів впливу під час подальшої експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС.

Відповідно до рішення VI/2 Шостої наради Сторін Конвенції про оцінку впливу на довкілля в транскордонному контексті (Конвенція Еспо) нетехнічне резюме, складене за матеріалами оцінки впливу на довкілля, має розглядатися компетентними органами країн, які могли зазнати впливу оцінюваного об’єкта.

Відповідно до вимог Технічного завдання та нормативних документів ТОВ «НТ-Інжиніринг» протягом квітня–грудня 2018 року було розроблено матеріали оцінки впливу на довкілля майданчика Рівненської АЕС у такому обсязі:

Книга 1 Підстави для проведення ОВД. Фізико-географічна характеристика району розташування Рівненської АЕС
Книга 2 Загальна характеристика Рівненської АЕС. Відходи виробництва
Книга 3
Том 1
Клімат і мікроклімат. Повітряне середовище.
Хімічне забруднення повітряного середовища
Книга 3
Том 2
Повітряне середовище.
Вплив радіаційного фактора на атмосферне повітря
Книга 3
Том 3
Геологічне середовище
Книга 3
Том 4
Водне середовище
Книга 3
Том 5
Ґрунти. Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти
Книга 4 Оцінка впливів на навколишнє соціальне та техногенне середовища
Книга 5 Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану довкілля та його безпеки
Книга 7 Транскордонний вплив виробничої діяльності на довкілля
- Нетехнічне резюме оцінки впливу на довкілля майданчика ВП «Рівненська АЕС»

Усі матеріали було випущено українською та англійською мовами.

Матеріали було розглянуто та погоджено фахівцями Рівненської АЕС, а нетехнічне резюме було надано всім задіяним країнам-учасницям конвенції ЕСПО.

Протягом 2019 року представники ТОВ «НТ-Інжиніринг» брали участь у громадських слуханнях із розгляду матеріалів оцінки впливу на довкілля, що проходили в м. Києві та 9 областях України.

Також фахівці компанії спільно з фахівцями Рівненської АЕС та НАЕК Енергоатом надавали відповіді на коментарі й зауваження задіяних країн, зокрема Польщі, Угорщини та Словаччини.

Замовником було позитивно оцінено досвід співпраці з ТОВ «НТ-Інжиніринг»