Реабілітація території колишнього могильника радіоактивних відходів військового походження «Вакуленчук» у Житомирській області

Проведення робіт на етапі реабілітації майданчику було сплановано відповідно до окремого Технічного рішення по остаточній реабілітації ділянки, яке було погоджено Державним регулятором. Окремо було розроблено та також погоджені із Державним регулятором Критерії реабілітації ділянки та Програму фінального радіаційного обстеження.

Відповідно до погоджених рішень до початку заходів з реабілітації території спеціалістами ДСП «Екоцентр» було проведене фінальне радіаційне обстеження ділянки, яке підтвердило відповідність ділянки погодженим критеріям, а саме:

 1. ПЕД нейтронного випромінювання на ділянці складав менше МДА приладів (критерій реабілітації – відсутність ПЕД нейтронного випромінювання підтверджений)
 2. ПЕД гамма-випромінювання на ділянці складав 8-11 мкЗв/год (критерій реабілітації – рівень ПЕД гамма-випромінювання до 12 мкЗв/год підтверджений)
 3. Щільність потоку бета-часток на ділянці складав від 2 до 13 част-хв/см2 (критерій реабілітації – щільність потоку бета-часток не вище 18 част-хв/см2 підтверджений)

Результати фінального радіаційного обстеження були зафіксовані відповідним протоколом. Отримані результати підтвердили відсутність на ділянці рівнів радіаційного забруднення які потребували проведення робіт з подальшого вилучення матеріалів – тобто підтвердили готовність ділянки до проведення заходів з рекультивації.

Межі рекультивації були визначені та погоджені Бенефіціарами Проекту та місцевою владою ще на етапі погодження технічного рішення – та складали ділянку розміром 20х20 метрів з прив’язкою до території умовно «брудної» зони. Враховуючи технологічну логіку виконання робіт, на етапі рекультивації були впроваджені заходи з технічної рекультивації на території всієї колишньої умовно «брудної» зони та тимчасовій дорозі. Метою цього було відтворення природного ландшафту на всіх територіях, що зазнали антропогенного впливу від діяльності в рамках Проекту.

 

В результаті було виконано всі передбачені Технічним рішенням роботи щодо технічної частини реабілітації, а саме:

 1. Проведене планування території ділянки до висотних відміток, що відповідають навколишній території;
 2. Завезений чистий рослинний ґрунт, якість якого підтверджена:
  • Протоколом аналізу агротехнічних властивостей ґрунту (аналізи проведені Кафедрою ґрунтознавства агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України);
  • Протоколом аналізу об’ємної активності радіонуклідів (аналіз проведений сертифікованою лабораторією)
 3. За допомогою привозного ґрунту створений верхній родючий шар на ділянці колишньої умовно «брудної» зони та тимчасової під’їзної дороги;
 4. Створений верхній родючий шар розпушений вручну та підготовлений до проведення заходів з відновлення лісових насаджень.

Крім того, враховуючи фахову позицію ДП «Житомирський військовий лісгосп», який обслуговав лісову зону, де знаходиться ділянка та рекомендації Міністерства екології та природних ресурсів України проведення заходів щодо відновлення лісових насаджень було заплановано на весняний період 2017 року спеціалістами ДП «Житомирський військовий лісгосп». Відповідні роботи із висадження саджанців сосни, яка є основною лісовою культурою в зоні майданчика проведені в березні 2017 року.

Успішне завершення реабілітації майданчику колишнього сховища РАВ дозволило забезпечити його відповідність наступним вимогам:

 1. Територія, що підлягала реабілітації, повністю звільнена від РАВ та матеріалів техногенного походження;
 2. Територія, що підлягала реабілітації, відновлена до стану, що відповідає навколишньому природному ландшафту.
 3. Територія, що підлягала реабілітації, не має обмежень щодо її використання за радіаційним фактором. Всі обмеження щодо використання реабілітованої ділянки встановлюються лише адміністративними обмеженнями щодо використання навколишніх територій
 4. Загроза радіаційного впливу з території, що підлягала реабілітації, на навколишнє середовище, здоров’я та безпеку людей повністю ліквідовано