Проект оптимізації технічного обслуговування та ремонтів систем, важливих для безпеки, на основі ризик – інформованого управління конфігурацією АЕС

Коефіцієнт використання встановленої потужності(КВВП) енергоблоків є одним з ключових показників ефективності роботи АЕС. Середній показник КВВП на енергоблоках НАЕК «Енергоатом» за результатами 2019 року становить 73%.

Оптимізація щорічних планово-попереджувальних ремонтів(ППР) дозволить скоротити періоди простою енергоблоку і збільшити обсяги генерації електроенергії. Сучасні ризик-інформовані підходи дозволяють скоротити період щорічних планово-попереджувальних ремонтів та підвищити КВВП.

Середній поточний показник КВВП на енергоблоках атомних станцій США становить 94%.

На енергоблоці №2 ЗАЕС компанією НТ-Інжиніринг у співпраці з НАЕК «Енергоатом» завершується реалізація пілотного проекту оптимізації технічного обслуговування і ремонтів систем, важливих для безпеки, на підставі ризик-інформованого управління конфігурацією ядерних енергоблоків. Проект реалізується на основі консолідованого досвіду американських АЕС за підтримки Міністерства енергетики США (DoE) та Аргонської національної лабораторії (ANL).

Метою пілотного проекту є підвищення коефіцієнту використання встановленої потужності (КВВП) за рахунок:

  • Оптимізації проведення планово-попереджувальних ремонтів
  • Виконання окремих ремонтних робіт, опробувань при роботі реакторної установки на потужності
  • Впровадження ризик-інформованих підходів до оптимізації ТОіР

Проект виконувався за трьома напрямками, що реалізовувались паралельно і взаємопов'язано:

  • Регуляторні аспекти
  • Імовірнісний аналіз безпеки
  • Регламенти і ремонти.

Згідно аналізу, проведеного фахівцями НТ-Інжиніринг, для ППР-2019 на енергоблоці №2 ЗАЕС, можливо скоротити тривалість проведення ремонтних робіт на 22 доби, шляхом перенесення виконання частини ремонтних робіт з ППР на період роботи енергоблоку на потужності. Зниження тривалості ППР на 22 доби дозволяє збільшити річний обсяг генерації електроенергії і відповідно підвищити КВВП енергоблоку.

Реалізація пілотного Проекту і промислове застосування його результатів дозволяє підвищити економічні показники енергоблоку без зниження досягнутого рівня безпеки, отримувати інформацію щодо поточного рівня ризику на основі поточних значень показників безпеки ЧПАЗ (частота пошкодження активної зони) та ЧГАВ (частота граничного аварійного викиду), миттєво оцінювати вплив прийнятих рішень на безпеку, а також оптимально планувати ремонтні роботи.

Матеріали Проекту розроблені у повному обсязі, у встановлені строки та у відповідності до діючих вимог ядерної та радіаційної безпеки України, що підтверджено схвальним відгуком від ANL.

Схвальний відгук від ANL (PDF)