Проект – Аналітичне обґрунтування безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива Westinghouse на ЗАЕС

На ЗАЕС, як і на багатьох АЕС по всьому світу відчувається брак місця для зберігання ВЯП в приреакторних БВ. Для вирішення цієї проблеми типовим є використання додаткових систем поводження з ВЯП в тому числі сухого зберігання ВЯП, що було витримано протягом певного часу в БВ, на проммайданчику АЕС в спеціальних контейнерах. Ці контейнери забезпечують ефективний тепловідвід залишкового енерговиділення ВТВЗ та достатній біологічний захист персоналу АЕС та навколишнього природного середовища від радіаційного випромінювання.

Наразі на ЗАЕС використовується паливо від двох виробників – російського концерну ТВЕЛ (ТВЗ-М, ТВЗ-А, та ін.), та американської компанії Westinghouse (ТВЗ‑WR). Впровадження ТВЗ‑WR на ЗАЕС почалося вже після спорудження ССВЯП ЗАЕС, тому спочатку у звіті з аналізу безпеки (ЗАБ) розглядалося лише паливо російського виробництва. Після впровадження ТВЗ‑WR обґрунтування можливості його зберігання у СВЯП ЗАЕС було виконано як додаток до ЗАБ.

Компанією НТ-Інжиніринг на замовлення Аргонської національної лабораторії реалізовано Проект в підтримку обґрунтування безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива Westinghouse на ЗАЕС.

Для всебічного і повного обґрунтування безпеки зберігання у СВЯП ЗАЕС палива виробництва компанії Westinghouse були проаналізовані такі запроектні аварії, що можуть призвести до загрози виникнення критичності, різноманітні пошкодження системи поводження з ВЯП і/або порушенням геометрії та цілісності самого палива.

В рамках даного Проекту виконано аналіз питань критичності та можливості виникнення самопідтримуючої ланцюгової реакції під час додаткових вихідних подій для відпрацьованого ядерного палива виробництва Westinghouse, які не були розглянуті у звітах з аналізу безпеки (ЗАБ) сховища.

На основі розрахункової моделі виконаний аналіз можливості виникнення критичності паливних систем, які можуть виникнути внаслідок деградації паливного кошика, та у ЗПА, пов’язаних з падінням з великої висоти, понад 9 м, а також за рахунок впливу довготривалих пожеж, тривалістю більш ніж 30 хв.

Для виконання розрахунків параметрів та розроблених моделей використовувався розрахунковий комплекс SCALE, який на замовлення Комісії з ядерного регулювання США вже понад двадцяти років розробляється та модернізується науковцями Ок-Ріджської національної лабораторії США. Починаючи з випуску першої версії SCALE в 1980р., цей пакет програм постійно використається багатьма організаціями, як у США, так і в усьому світі, для моделювання систем поводження зі свіжим та відпрацьованим паливом і, зокрема, сховищ ядерного палива.

Матеріали Проекту розроблені у повному обсязі, у встановлені строки та у відповідності до діючих вимог ядерної та радіаційної безпеки України, що підтверджено схвальним відгуком замовника.

Схвальний відгук замовника (PDF)

 

Фото «Енергоатом»