Великогабаритні контейнери для зберігання РАВ

В рамках реалізації проекту вилучення РАВ військового походження з могильника Цибулеве та відповідно до результатів, отриманих на етапі обстеження могильника було розроблено Технічне рішення по вилученню РАВ, яке було у встановленому порядку погоджене Державною інспекцією ядерного регулювання. Відповідно до технології вилучення РАВ, передбаченою Технічним Рішенням операції з дефрагментації колодязів та їх конструктивних елементів зведено до мінімуму з огляду на потенційну небезпеку таких операції для персоналу та навколишнього середовища, що, в свою чергу, створює окремі об’єкти класифіковані як РАВ з великою масою та габаритами. На основі розрахункових моделей розподілення активності радіонуклідів в колодязях сховища відповідні РАВ було класифіковано як низькоактивні 1-ої групи (LSA-1). Відповідний підхід був підтриманий експертами ДНТЦ ЯРБ, які, разом з тим, зазначали, що після вилучення РАВ зі сховища «Цибулеве» буде потрібно виконувати їх характеризацію, зокрема, з метою обґрунтування безпеки захоронення цих РАВ. Тому, до прийняття обґрунтованого рішення щодо безпечного захоронення зазначених РАВ, необхідно їх розмістити на тимчасове зберігання у відповідним чином сертифікованих пакувальних комплектах для зберігання РАВ. Для таких пакувальних комплектів були встановлені відповідні вимоги які, зокрема, передбачали, що пакувальний комплект має зберігати захисні властивості на термін не менше 15 років при впливах навколишнього середовища.

Також було визначено, що захоронення «історичних» РАВ має відбуватися тільки у пакувальних комплектах, для яких підтверджено відповідність вимогам Технічного регламенту для пакувальних комплектів для зберігання РАВ затверджених постановою КМУ від 17 жовтня 2018 року №884.

Таким чином виникла необхідність у розробці, виготовленні та сертифікації спеціальних контейнерів для зберігання «історичних» РАВ.

 

 

Відповідно до сформованих технічних вимог було розроблено Технічне завдання на пакувальний комплект, що враховувало всі вимоги. На підставі сформованого Технічного завдання була розроблена конструкторська документація на пакувальний комплект для зберігання РАВ ПК-20-1СС. Пакувальні комплекти виготовлені на основі сертифікованих на відповідність стандарту International Convention for Safe Containers (ISO 1496-1) морських вантажних 20-футових контейнерів типу 1СС.

Комплекти додатково обладнані металевою підлогою зі сталі товщиною не менше 3 мм та додатковим люком розміром 255х155 мм, розташованим на бічній стінці навпроти торцевих дверей. Відповідність закуплених морських вантажних 20-футових контейнерів типу 1СС вимогам стандарту International Convention for Safe Containers було підтверджено сертифікатами Органу оцінки Відповідності ТОВ «Бюро сертифікації Верітас».

Згідно з комплектом розробленої ТОВ «НТ-Інжиніринг» конструкторської документації було розпочато виробництво трьох одиниць пакувальних комплектів. Під час всього періоду виробництва пакувальних комплектів здійснювався контроль  за окремо розробленою програмою якості.

З метою забезпечення додаткової безпеки під час завантажувально-розвантажувальних операцій та при транспортуванні РАВ інженери ТОВ «НТ-Інжиніринг» розробили спеціальну конструкцію рами-опрокидувача для великогабаритних блоків РАВ, які вироблялися разом з контейнерами.

Разом із процесом виробництва було запущено процедуру сертифікації пакувальних комплектів на відповідність Технічному регламенту на пакувальні комплекти для зберігання РАВ. Заяву на сертифікацію та відповідний комплект документів було направлено акредитованому Органу з оцінки відповідності (ООВ) «Сертатом».

На виконання сертифікаційних вимог було виконано наступні дії:

 • Розроблено та погоджено з ООВ Програму та методику випробувань пакувального комплекту
 • Розроблено Керівництво з експлуатації пакувального комплекту
 • До початку виробництва пакувальних комплектів погоджено Програму якості при виробництві
 • Проведено лабораторні дослідження якості матеріалів, а саме – перевірку хімічного складу сталі, з яких виготовлені 20-футові контейнери, визначення коефіцієнта дезактивації фарбового покриття 20-футових контейнерів
 • Підтверджена якість матеріалів, які закуплені для додаткового обладнання 20-футових контейнерів вимогам Tехнічного регламенту (сертифікати та протоколи лабораторних досліджень)
 • До початку сертифікаційних випробувань проведений комплекс заводських випробувань контейнерів та випущені паспорти пакувальних комплектів

 

В березні 2020 року виробництво пакувальних комплектів в кількості 3-х одиниць було завершено, а пакувальні комплекти було переміщено на ділянку виконання робіт.

31 березня 2020 року за участі представників ООВ «Сертатом» та Незалежної випробувальної лабораторії «Атомкомплексприлад» на робочому майданчику було проведено випробування пакувальних комплектів згідно погодженою Програми та методики випробувань.

В ході випробувань перевірялася відповідність пакувальних комплектів встановленим вимогам за наступними параметрами:

 • Зовнішній огляд та відповідність кресленням
 • Перевірка якості матеріалів
 • Перевірка комплектності
 • Перевірка маркування
 • Перевірка маси та геометричних розмірів

 

 

За результатами сертифікаційних випробувань пакувальних комплектів було встановлено відповідність пакувальних комплектів вимогам Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого ПКМУ від 17 жовтня 2018 р. № 884, та Технічного завдання на виготовлення пакувального комплекту ПК-20-1СС-00.00.000 ТЗ.

На підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань ООВ «Сертатом» був виданий сертифікат відповідності № UA.TR.106.03612–20 чинний з 09 квітня 2020 року на пакувальні комплекти ПК-20-1СС виробництва ТОВ «НТ-Інжиніринг» заводські номери 1,2,3.

Згідно вимог Ліцензійних умов на провадження діяльності з переробки РАВ, Підрядник проінформував ДІЯРУ про результати оцінки відповідності пакувальних комплектів та направив на погодження Технічне завдання на виготовлення пакувального комплекту ПК-20-1СС-00.00.000 ТЗ. Листом від 16 квітня 2020 року № 24-29/5391-5860 від 16.04.2020 відповідне Технічне завдання було погоджене.

Таким чином, вперше в Україні ТОВ «НТ-Інжиніринг» було розроблено та виготовлено пакувальні комплекти для зберігання «історичних» великогабаритних РАВ.