Оцінка впливу на довкілля майданчику ВП «Рівненська АЕС»

На початку 2018 р. ТОВ «НТ-Інжиніринг» стало переможцем у тендерних процедурах та успішно виконує замовлення НАЕК «Енергоатом» для Відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» (ВП «Рівненська АЕС») щодо проведення оцінки впливу на довкілля майданчику ВП «Рівненська АЕС». Відповідну угоду на виконання даного замовлення було підписано 27 березня 2018 року.

Робота виконується з метою проведення оцінки впливу на довкілля діяльності, що проваджує ВП «Рівненська АЕС», як діюча атомна станція за результатами природоохоронних заходів, багаторічних результатів моніторингу об’єктів оточуючого природного середовища та порівняння стану довкілля навколо АЕС до початку експлуатації та під час експлуатації енергоблоків (з урахуванням наявних матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище енергоблоку № 4 ВП «Рівненська АЕС») та прогноз очікуваних рівнів впливу під час подальшої експлуатації вказаних енергоблоків.

Підставою для виконання робіт є Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 1071-р., Стратегічний план розвитку Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2017-2021 роки, Рішення VI/2 Шостої наради Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), Протокол засідання міжвідомчої координаційної ради (МКР) з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО) від 15 грудня 2016 року, Лист ДП «НАЕК «Енергоатом» № 3313/18 від 07.03.2017 р., Лист ДП «НАЕК «Енергоатом» № 13391/18 від 28.09.2017 р.

Об’єкт, оцінка впливу діяльності якого на довкілля досліджується, включає діючі енергоблоки, об’єкти та споруди, що входять до технологічного комплексу, розташованого на проммайданчику ВП «Рівненська АЕС», а також інші об’єкти в складі енергокомплексу в районі санітарно-захисної зони та зони спостереження атомної електричної станції.

В рамках роботи проводиться збір інформації та аналізуються матеріали й дані, необхідні для розробки матеріалів оцінки впливу на довкілля, зокрема збір та аналіз даних щодо видів  та  кількості  очікуваних  відходів,  викидів  (скидів),  забруднення  води, повітря,  ґрунту  та  надр,  шумового,  вібраційного,  світлового,  теплового  та  радіаційного забруднення,  а  також  випромінення,  які  виникають  у  результаті провадження планованої діяльності тощо.

Пріоритет захисту людини та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання, забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії є одними з основних принципів державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту в Україні. Метою оцінки впливу на довкілля ВП «Рівненська АЕС» є доведення того факту, що ВП «Рівненська АЕС» не спричиняє негативного впливу на довкілля і населення, та не спричинить негативного впливу на прилеглі території, включаючи сусідні країни, у разі виникнення важких аварій.

Перевагами ядерної енергетики перед енергетикою інших видів є висока теплотворна здатність ядерного палива (у 2 млн. разів більша, ніж нафти, і у 3 млн. разів більша, ніж вугілля), кращі економічні показники, менше забруднення навколишнього середовища. До того ж, під час роботи ядерного реактора не відбувається реакції горіння, для підтримання якої використовується кисень, якого на інші види енергетики спалюється в 5 разів більше, ніж його споживають усі живі істоти. Окрім того, запаси сировини, для виробництва ядерного палива приблизно у 20 разів перевищують запаси органічного палива усіх видів.

Ядерна енергетика є надійним джерелом енергозабезпечення і відіграє провідну роль у забезпеченні енергетичних потреб України. Позитивна оцінка впливу на людину й довкілля ВП «Рівненська АЕС» зможе слугувати одним із прикладів для підтвердження безпеки використання атомної енергетики в Україні.