Контейнери для транспортування та зберігання відпрацьованих джерел іонізувального випромінювання в межах проєкту VECTOR II

Проєкт був реалізований у період грудень 2017 – квітень 2019 років та втілював унікальний для України досвід у галузі створення паковання для перевезення та зберігання джерел іонізувального випромінювання (ДІВ). Складність і унікальність проєкту полягала в потребі забезпечити повний цикл від формування Технічного завдання (вимог) до передачі готової випробуваної та сертифікованої за двома системами продукції кінцевому споживачеві для 5 типів контейнерів і 2-х типів додаткового обладнання для поводження з контейнерами загальною кількістю 38 одиниць (29 контейнерів і 9 одиниць іншого обладнання) менше ніж за 18 місяців.

Під час перебігу проєкту фахівці ТОВ «НТ-Інжиніринг» на підставі погоджених із Кінцевим користувачем (ДК УДО Радон) Технічних завдань розробили конструкції 5 типів контейнерів, 4 з яких були сертифіковані для транспортування (сертифікат затвердження конструкції згідно з ПБПРМ-2006 і сертифікат відповідності типу згідно з Технічним регламентом), а 5-ий тип — це технологічний контейнер, який проходив сертифікацію відповідності Технічному завданню. Також кожна без винятку вироблена одиниця контейнерів і додаткового обладнання пройшла сертифікацію відповідності Технічному завданню.

 

 

Під час випробувань підтверджувалася відповідність контейнерів вимогам щодо міцності, надійності збереження герметичності та радіаційно-захисних властивостей після механічних впливів.

Результати випробувань, що проводилися незалежними випробувальними лабораторіями в присутності представників Державної інспекції ядерного регулювання України та Органу оцінки відповідності «Сертатом», були успішними.

Після завершення постачання контейнерів і обладнання кінцевим споживачам (п’ять регіональних підрозділів ДК УДО Радон) для персоналу кінцевих споживачів було організовано та проведено практичні тренування (на кожному підприємстві) після використання нових контейнерів і обладнання.