На другому енергоблоці Запорізької АЕС розпочалась дослідна експлуатація ризик-інформованого управління конфігурацією АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України погодила технічне рішення про введення в дослідну експлуатацію ризик-інформованого керування конфігурацією на другому енергоблоці Запорізької АЕС.

Головна мета проєкту - можливість проведення ремонту систем, важливих для безпеки під час роботи блока на потужності і скорочення тривалості планово-попереджувальних ремонтів, що в результаті підвищить коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП). Реалізація проєкту сприятиме підвищенню безпеки й поліпшенню економічних показників.

На Запорізькій АЕС проєкт стартував у 2017 році. За цей час визначені об'єкти та обсяги оптимізації, допрацьована модель імовірнісного аналізу безпеки, налаштована модель для ризик-монітора.

Розроблено й погоджено концептуальне технічне рішення щодо оптимізації техобслуговування і ремонтів (ТОіР) на основі ризик-інформованого управління конфігурацією АЕС, технічні рішення про впровадження ризик-монітора і програмного забезпечення RiskWatcher та технічних засобів на енергоблоці №2, звіт з аналізу безпеки та низку інших документів.

Виконано перегляд процедур контролю, планування ремонтів, графіка ТОіР, проведено навчання персоналу. Визначено системи, на яких можливий ремонт в стані роботи енергоблока на потужності.

Дослідна експлуатація ризик-інформованого управління конфігурацією АЕС -завершальний етап міжнародної частини проєкту. Промислова експлуатація буде реалізована Запорізькою АЕС самостійно.  

Джерело: https://www.npp.zp.ua/uk/node/3347